Park Hotel Tartuf
 
wellness & tenis
 
novinky
 
cenníky & katalógy
Park Hotel Tartufo nás | Park Hotel Tartuf Beladice Nitra, Slovensko
 
o nás » história
Park Hotel Tartuf Kaštieľ v Beladiciach Pustom Chotári dala vybudovať šlachtická rodina Jesenských okolo roku 1820 a bol sídlom šlachtickej rodiny Szirányii - Õtõmõs. Neskôr ho odkúpil barón Henrik Lindelóf, ktorý ho koncom storočia prestaval a zväčšil v duchu neoklasicizmu. Kaštieľ vtedy dostal podobu dvojpodlažnej trojtraktovej budovy obdĺžnikového pôdorysu s ústredným rizaltom, ktorý je na záhradnom priečelí zastrešený kupolou. Okolo rizalitu bol vybudovaný balkón na liatinovej konštrukcii, popod ktorú sa priamo z parku vchádza do oválnej sály terreny.
 
Park Hotel Tartuf Park Hotel Tartuf Park Hotel Tartuf
 
Zábradlie neoklasicistického hlavného vstupného schodišťa v centre dispozície kaštieľa je od viedenského umeleckého zámočníka J. Wagnera. Z vnútorného zariadenia zostal zachovaný fajansový krb v podobe pseudorenesančného príborníka z 90-tych rokov 19. storočia. Pozornosť si zaslúžia aj maľované vitrážové okná hlavného vstupu.
 
Park Hotel Tartuf Park Hotel Tartuf Park Hotel Tartuf
 
V neoklasicistickej podobe sa kaštieľ zachoval dodnes, ale v zmenšenej pôdorysnej dispozícií. V roku 1937 počas stavebných úprav majiteľa Dr. Krausa boli rozobraté bočné krídla. Novým majiteľom sa po krátkej dobe stala rodina Ďurčanských, ktorá vlastnila kaštieľ do roku 1945.

V rokoch 1948-1979 bola v budove Základná deväťročná škola. V ďalšom období Okresná pamiatková správa v Nitre ako investor vytvorila etapový plán a podľa finančných možností začala komplexnú obnovu budovy a parku, ktorá však zostala v stave rozpracovanosti.

V súčasnosti Kaštieľ spravuje firma Ekostavby s.r.o. Nitra, ktorá sa v zachovaných častiach snaží prinavrátiť objektu jeho pôvodnú umelecko-historickú hodnotu a naplniť jeho priestory a priľahlý park zodpovedajúcim  spoločenským  a kultúrnym využitím.
  
Park Hotel Tartuf Park Hotel Tartuf Park Hotel Tartuf
 
Areál kaštieľa s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou, preto je tento objekt predurčený aby slúžil kultúre, umeniu, spoločenskému využitiu a k príjemnému oddychu návštevníkov.
 
pixviac fotografií
 
pobytové balíčky
 
svadby
 
kongres
 
facebook twitter tripadvisor mapa Google
 
 
 
 
Wi-Fi & Dog friendly hotel Park Hotel Tartuf home  o nás  ubytovanie  gastronómia  rezervácia  fotogaléria  galéria keramiky  newsletter  kontakt
   wellness & tenis  pobytové balíčky  novinky  svadby  cenníky & katalógy  kongres

DB & PHP & Design © 2004-2017 - WPD - All Rights Reserved.
© 2017 - Ekostavby, s.r.o. Nitra - All Rights Reserved. | W3C HTML 4.01 & W3C CSS2